Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,480 -20 23,530 -40
Usd tự do

Tỷ Giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,300 23,330 23,660
 AUD 15,380 15,442 15,914
 CAD 16,852 16,920 17,303
 JPY 177 178 184
 EUR 25,035 25,056 26,041
 CHF 25,189 25,290 25,946
 GBP 28,325 28,496 29,147
 SGD 17,419 17,489 17,890
 THB 669 672 706
 HKD 2,941 2,953 3,035
 KRW - 17.41 20.07
 NZD - 14,411 14,893

Lịch sử tỷ giá