Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,480 -20 23,530 -40
Usd tự do

Tỷ Giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,350 23,380 23,800
 AUD 15,325 15,426 15,858
 CAD 16,821 16,923 17,327
 JPY 177 178 182
 EUR 24,921 25,021 25,619
 CHF - 25,251 -
 GBP - 28,450 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 699 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,071 -
 NZD - 14,876 -

Lịch sử tỷ giá