Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,930 10 23,980 0

Tỷ Giá Ngân Hàng ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,270 23,310 23,750
 AUD 15,969-69 16,073-70 16,468-71
 CAD 17,864-48 17,971-49 18,339-50
 JPY 171-1 171-1 175-1
 EUR 23,485-23 23,579-23 24,062-23
 CHF - 24,266-89 -
 GBP - 27,924-139 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 633 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,0491 -
 NZD - 14,543 -

Lịch sử tỷ giá