Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,600 20 24,700 20

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,080 24,130 24,430
 AUD 15,656-59 15,759-59 16,22036
 CAD 17,565-61 17,671-62 18,11610
 JPY 165 166 170
 EUR 24,730 24,830 25,456
 CHF - 27,375-117 -
 GBP - 28,887 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 675 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,070 -
 NZD - 14,512 -

Lịch sử tỷ giá