Giá kim cương hôm nay - giá hột xoàn online - Diamond Price


BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA


Kiểm định quốc tế GIA, IGI uy tín thế giới, giá trị toàn cầu - Giá và chính sách thu đổi đến 90% có lợi nhất cho Khách hàng!
Ex*: Excellent. GIA*: Giấy kiểm định GIA .

Kích cỡ (ly) Thông số (Color/Clarity/Cut) Giá
3 ly 6 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 10857000
10423000
4 ly 5 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 19270000
18499000
5 ly 4 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 58398000
56062000
6 ly 3 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 206308000
198056000
6 ly 8 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 274715000
263726000
7 ly 2 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 384225000
368856000
8 ly 1 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 672841000
645927000
9 ly F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 1349866000
1295871000

GIÁ KIM CƯƠNG 4 LY 1 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 25,709,000
24,681,000
21,150,000
20,304,000
20,398,000
19,582,000
18,236,000
17,507,000
17,625,000
16,920,000
E 24,957,000
23,959,000
20,398,000
19,582,000
19,646,000
18,860,000
17,625,000
16,920,000
16,967,000
16,288,000
F 24,205,000
23,237,000
19,646,000
18,860,000
18,894,000
18,138,000
16,967,000
16,288,000
16,309,000
15,657,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4 LY 5 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 35,274,000
33,863,000
30,080,000
28,877,000
28,380,000
27,245,000
23,195,000
22,267,000
22,379,000
21,484,000
E 30,323,000
29,110,000
28,327,000
27,194,000
26,577,000
25,514,000
21,973,000
21,094,000
20,798,000
19,966,000
F 28,083,000
26,960,000
26,488,000
25,428,000
24,710,000
23,722,000
20,398,000
19,582,000
19,270,000
18,499,000

GIÁ KIM CƯƠNG 5 LY 4 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 103,247,000
99,117,000
93,753,000
90,003,000
81,803,000
78,531,000
70,955,000
68,117,000
65,527,000
62,906,000
E 92,567,000
88,864,000
87,162,000
83,676,000
77,973,000
74,854,000
66,905,000
64,229,000
60,099,000
57,695,000
F 85,081,000
81,678,000
78,373,000
75,238,000
74,563,000
71,580,000
64,170,000
61,603,000
58,398,000
56,062,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6 LY KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 207,195,000
198,907,000
191,948,000
184,270,000
156,534,000
150,273,000
140,530,000
134,909,000
131,483,000
126,224,000
E 186,726,000
179,257,000
175,535,000
168,514,000
153,761,000
147,611,000
133,833,000
128,480,000
130,308,000
125,096,000
F 169,363,000
162,588,000
157,987,000
151,668,000
137,287,000
131,796,000
123,258,000
118,328,000
118,558,000
113,816,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6 LY 3 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 354,603,000
340,419,000
296,033,000
284,192,000
257,325,000
247,032,000
238,854,000
229,300,000
224,707,000
215,719,000
E 294,103,000
282,339,000
266,227,000
255,578,000
249,720,000
239,731,000
227,480,000
218,381,000
219,361,000
210,587,000
F 261,160,000
250,714,000
255,587,000
245,364,000
231,123,000
221,878,000
210,518,000
202,097,000
206,308,000
198,056,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6 LY 8 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 563,415,000
540,878,000
487,402,000
467,906,000
424,603,000
407,619,000
386,183,000
370,736,000
327,727,000
314,618,000
E 470,118,000
451,313,000
430,962,000
413,724,000
383,157,000
367,831,000
330,909,000
317,673,000
290,648,000
279,022,000
F 414,424,000
397,847,000
380,593,000
365,369,000
357,811,000
343,499,000
298,098,000
286,174,000
274,715,000
263,726,000

GIÁ KIM CƯƠNG 7 LY 2 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 743,912,000
714,156,000
683,385,000
656,050,000
573,982,000
551,023,000
505,621,000
485,396,000
467,827,000
449,114,000
E 637,849,000
612,335,000
608,803,000
584,451,000
520,960,000
500,122,000
459,473,000
441,094,000
443,576,000
425,833,000
F 569,405,000
546,629,000
523,933,000
502,976,000
451,650,000
433,584,000
431,743,000
414,473,000
384,225,000
368,856,000

GIÁ KIM CƯƠNG 8 LY 1 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 1,750,069,000
1,680,066,000
1,494,718,000
1,434,929,000
1,397,296,000
1,341,404,000
1,196,191,000
1,148,343,000
802,010,000
769,930,000
E 1,433,120,000
1,375,795,000
1,179,389,000
1,132,213,000
1,027,785,000
986,674,000
822,900,000
789,984,000
750,825,000
720,792,000
F 1,219,458,000
1,170,680,000
1,065,196,000
1,022,588,000
913,890,000
877,334,000
771,802,000
740,930,000
672,841,000
645,927,000

GIÁ KIM CƯƠNG 9 LY KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 2,663,709,000
2,557,161,000
2,249,285,000
2,159,314,000
1,939,719,000
1,862,130,000
1,549,759,000
1,487,769,000
E 2,449,859,000
2,351,865,000
2,099,901,000
2,015,905,000
1,799,966,000
1,727,967,000
1,449,939,000
1,391,941,000
F 2,249,901,000
2,159,905,000
1,949,897,000
1,871,901,000
1,649,824,000
1,583,831,000
1,349,866,000
1,295,871,000

Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 -400 23,250 -430

Tỷ giá trung tâm 04/05/2021

1 Đô la Mỹ = 23,170 -47
Commodities ($USD)
Crude Oil 66.27 +1.36%
Natural Gas 3.11 +4.76%
Gasoline 2.16 +1.47%
Heating Oil 2.06 +1.17%
Gold 1867.50 +1.59%
Silver 28.26 +3.21%
Copper 4.72 +1.22%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,92010 23,15010

  AUD

17,52593 18,25797

  CAD

18,693139 19,474145

  JPY

2051 2161

  EUR

27,307191 28,734201

  CHF

25,053136 26,099142

  GBP

31,924243 33,257253

  CNY

3,51610 3,66411

Giá vàng hôm nay