Tỷ giá ngày 31-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,45020 22,54040 22,45020
 AUD 16,24873 16,51489 16,34674
 CAD 15,950-20 16,325-6 16,095-21
 JPY 1840 1881 1860
 EUR 24,38430 24,70852 24,45730
 CHF 22,46983 22,860105 22,62783
 GBP 32,94938 33,52268 33,18138
 SGD 15,68928 16,02643 15,80028
 THB 6111 6371 6111
 MYR - 5,2817 5,2072
 DKK - 3,3497 3,2434
 HKD 2,8622 2,9234 2,8822
 INR - 3471 3331
 KRW - 190 190
 KWD - 75,356117 72,96649
 NOK - 2,600-18 2,517-19
 RUB - 341-5 297-5
 SEK - 2,711-5 2,641-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 31-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,570 -10 22,620 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 31-12-2015

1USD = 0