Tỷ giá ngày 31-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,25510 21,30510 21,25510
 AUD 18,50447 18,78247 18,61547
 CAD 18,684-5 19,099-5 18,854-5
 JPY 188-4 192-4 190-4
 EUR 26,495-36 26,813-37 26,574-36
 CHF 21,830-42 22,270-43 21,983-42
 GBP 33,582-7 34,123-7 33,819-7
 SGD 16,318-61 16,713-63 16,433-62
 THB 6410 6680 6410
 MYR - 6,506-9 6,422-9
 DKK - 3,643-5 3,532-5
 HKD 2,7081 2,7621 2,7271
 INR - 3540 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 74,575-16 72,303-16
 NOK - 3,2198 3,1217
 RUB - 56419 46116
 SEK - 2,93017 2,85817

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 31-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,300 30 21,320 30

Tỷ giá trung tâm ngày 31-10-2014

1USD = 0