Tỷ giá ngày 31-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,44515 22,50515 22,44515
 AUD 15,875-64 16,113-65 15,970-64
 CAD 16,717-33 17,088-34 16,869-34
 JPY 1830 1860 1850
 EUR 25,053-69 25,353-70 25,128-69
 CHF 23,14069 23,51170 23,30369
 GBP 34,27344 34,82345 34,51544
 SGD 15,696-119 16,011-122 15,806-120
 THB 614-1 640-1 614-1
 MYR - 5,3972 5,3282
 DKK - 3,436-9 3,331-9
 HKD 2,8622 2,9192 2,8822
 INR - 346-1 332-1
 KRW - 190 190
 KWD - 75,60492 73,30489
 NOK - 2,756-3 2,673-3
 RUB - 378-1 330-1
 SEK - 2,6967 2,6307

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 31-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,630 -40 22,670 -60

Tỷ giá trung tâm ngày 31-08-2015

1USD = 0