Tỷ giá ngày 31-07-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1700 23,4800 23,2000
 AUD 15,8840 16,5620 16,0450
 CAD 17,7370 18,4930 17,9160
 JPY 1700 1800 1720
 EUR 23,1840 24,4820 23,4180
 CHF 23,8600 24,8780 24,1010
 GBP 27,6270 28,8060 27,9070
 CNY 3,3930 3,5380 3,4270
 SGD 16,4790 17,1820 16,6450
 THB 5690 6560 6320
 MYR - 5,3050 5,1910
 DKK - 3,2590 3,1380
 HKD 2,8980 3,0210 2,9270
 INR - 3050 2940
 KRW 150 190 170
 KWD - 78,9540 75,9080
 NOK - 2,4520 2,3520
 RUB - 3310 -
 SEK - 2,3380 2,2420

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 31-07-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,350 0 24,410 0

Tỷ giá trung tâm ngày 31-07-2022

1USD = 23,161 -40