Tỷ giá ngày 31-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,714-40 15,950-41 15,808-41
 CAD 16,494-75 16,860-77 16,644-76
 JPY 1730 1760 1750
 EUR 23,699-64 23,983-65 23,770-64
 CHF 22,360140 22,719142 22,518141
 GBP 33,606-66 34,146-67 33,843-66
 SGD 15,657-18 15,972-19 15,767-19
 THB 607-2 633-2 607-2
 MYR - 5,745-12 5,671-12
 DKK - 3,251-9 3,152-9
 HKD 2,777-1 2,833-1 2,796-1
 INR - 348-1 334-1
 KRW - 190 190
 KWD - 73,127-41 70,900-40
 NOK - 2,709-15 2,626-15
 RUB - 403-6 352-6
 SEK - 2,561-4 2,498-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 31-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,910 15 21,940 25

Tỷ giá trung tâm ngày 31-07-2015

1USD = 0