Chúng tôi không có thông tin tỷ giá trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá usd tự do ngày 31-07-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,230 20 21,250 20

Tỷ giá trung tâm ngày 31-07-2014

1USD = 0