Tỷ giá ngày 31-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,365-15 22,435-15 22,365-15
 AUD 16,034134 16,275136 16,131135
 CAD 16,90017 17,27517 17,05317
 JPY 1990 2020 2010
 EUR 24,747-17 25,043-17 24,821-17
 CHF 22,3282 22,6872 22,4862
 GBP 32,39337 32,91338 32,62237
 SGD 16,0122 16,3342 16,1242
 THB 6150 6400 6150
 MYR - 5,467-23 5,397-22
 DKK - 3,406-3 3,302-2
 HKD 2,846-1 2,903-1 2,866-1
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 76,863-17 73,959-17
 NOK - 2,714-8 2,632-8
 RUB - 3771 3091
 SEK - 2,723-4 2,656-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 31-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,380 -40 22,410 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 31-05-2016

1USD = 21,939 24