Tỷ giá ngày 31-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,53015 21,59015 21,53015
 AUD 16,211-195 16,459-202 16,309-196
 CAD 16,666-118 17,040-124 16,817-119
 JPY 177-1 180-1 179-1
 EUR 22,960-173 23,287-181 23,029-174
 CHF 21,893-151 22,250-158 22,047-152
 GBP 31,480-114 31,993-123 31,702-115
 SGD 15,44815 15,82611 15,55715
 THB 6502 6771 6502
 MYR - 5,87535 5,79836
 DKK - 3,150-25 3,053-24
 HKD 2,7444 2,8003 2,7644
 INR - 3521 3381
 KRW - 220 180
 KWD - 72,827-61 70,593-43
 NOK - 2,705-24 2,622-23
 RUB - 4167 3406
 SEK - 2,530-1 2,4670

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 31-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,620 20 21,640 20

Tỷ giá trung tâm ngày 31-03-2015

1USD = 0