Tỷ giá ngày 31-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3150 21,3650 21,3150
 AUD 16,3470 16,5940 16,4460
 CAD 16,6010 16,9700 16,7520
 JPY 1790 1820 1810
 EUR 24,0410 24,3300 24,1130
 CHF 22,8830 23,2510 23,0440
 GBP 31,8070 32,3190 32,0320
 SGD 15,5310 15,9080 15,6410
 THB 6390 6650 6390
 MYR - 5,9170 5,8410
 DKK - 3,3060 3,2050
 HKD 2,7150 2,7700 2,7350
 INR - 3520 3380
 KRW - 220 180
 KWD - 73,4830 71,2440
 NOK - 2,7820 2,6980
 RUB - 3350 2740
 SEK - 2,6160 2,5520

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 31-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,400 0 21,420 0

Tỷ giá trung tâm ngày 31-01-2015

1USD = 0