Tỷ giá ngày 30-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,430-10 22,500-10 22,430-10
 AUD 16,175-3 16,4265 16,273-3
 CAD 15,97034 16,33142 16,11535
 JPY 1840 1870 1860
 EUR 24,354-142 24,656-133 24,427-143
 CHF 22,386-126 22,755-118 22,544-127
 GBP 32,911-197 33,454-185 33,143-198
 SGD 15,661-70 15,983-65 15,771-71
 THB 6100 6360 6100
 MYR - 5,2741 5,204-1
 DKK - 3,342-19 3,239-20
 HKD 2,860-1 2,9190 2,880-1
 INR - 3460 3320
 KRW - 190 190
 KWD - 75,239-50 72,917-81
 NOK - 2,617-15 2,537-15
 RUB - 3462 3022
 SEK - 2,716-13 2,648-14

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,580 -80 22,630 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 30-12-2015

1USD = 0