Tỷ giá ngày 30-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3800 21,4050 21,3800
 AUD 17,26168 17,52169 17,36568
 CAD 18,121-3 18,523-3 18,285-3
 JPY 1761 1791 1781
 EUR 25,841-40 26,151-41 25,919-40
 CHF 21,358-37 21,788-38 21,508-37
 GBP 32,851-70 33,380-71 33,083-70
 SGD 15,918-14 16,304-15 16,030-15
 THB 6370 6640 6370
 MYR - 6,152-21 6,073-21
 DKK - 3,553-9 3,444-9
 HKD 2,7221 2,7771 2,7421
 INR - 343-1 329-1
 KRW - 220 180
 KWD - 74,278-102 72,015-99
 NOK - 2,9103 2,8223
 RUB - 421-21 344-17
 SEK - 2,766-3 2,698-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,570 10 21,590 10

Tỷ giá trung tâm ngày 30-12-2014

1USD = 0