Tỷ giá ngày 30-11-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,06045 24,43045 24,09045
 AUD 15,650-11 16,317-12 15,809-11
 CAD 17,400-16 18,141-17 17,576-17
 JPY 1601 1701 1621
 EUR 25,938-8 27,362-9 26,200-9
 CHF 27,089168 28,242175 27,362169
 GBP 30,00320 31,28121 30,30621
 CNY 3,3323 3,4753 3,3663
 SGD 17,7504 18,5064 17,9294
 THB 6160 7110 6840
 MYR - 5,2745 5,1615
 DKK - 3,640-2 3,505-2
 HKD 3,0303 3,1593 3,0603
 INR - 3020 2900
 KRW 160 200 180
 KWD - 81,611151 78,468146
 NOK - 2,326-2 2,231-2
 RUB - 2601 -
 SEK - 2,394-3 2,297-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-11-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,600 50 24,650 0

Tỷ giá trung tâm ngày 30-11-2023

1USD = 23,891 -22