Tỷ giá ngày 30-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,47020 22,54020 22,47020
 AUD 16,012-51 16,256-52 16,108-51
 CAD 16,560-77 16,931-79 16,711-78
 JPY 1810 1840 1830
 EUR 23,639-28 23,927-28 23,710-28
 CHF 21,578-126 21,929-128 21,730-127
 GBP 33,431-112 33,975-114 33,667-113
 SGD 15,722-19 16,042-19 15,833-19
 THB 615-1 641-1 615-1
 MYR - 5,326-22 5,256-22
 DKK - 3,243-4 3,144-4
 HKD 2,8664 2,9245 2,8864
 INR - 344-1 330-1
 KRW - 200 190
 KWD - 75,100-7 72,800-6
 NOK - 2,627-10 2,547-10
 RUB - 376-4 328-3
 SEK - 2,6070 2,5420

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,640 40 22,670 40

Tỷ giá trung tâm ngày 30-11-2015

1USD = 0