Tỷ giá ngày 30-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,265-15 22,345-15 22,265-15
 AUD 15,6851 15,9289 15,7791
 CAD 16,71265 17,09074 16,86465
 JPY 1820 1860 1840
 EUR 24,364142 24,667155 24,438143
 CHF 22,357140 22,726152 22,515141
 GBP 33,803115 34,361133 34,042116
 SGD 15,702-3 16,0264 15,813-3
 THB 6150 6401 6150
 MYR - 5,233-5 5,164-7
 DKK - 3,34622 3,24320
 HKD 2,840-2 2,898-1 2,860-2
 INR - 349-1 335-1
 KRW - 200 200
 KWD - 74,851-108 72,541-137
 NOK - 2,645-3 2,563-4
 RUB - 386-2 337-2
 SEK - 2,65410 2,5888

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 0 22,340 10

Tỷ giá trung tâm ngày 30-10-2015

1USD = 0