Tỷ giá ngày 30-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1950 21,2450 21,1950
 AUD 18,35390 18,62992 18,46491
 CAD 18,73325 19,15025 18,90325
 JPY 1910 1950 1930
 EUR 26,601-105 26,921-107 26,681-106
 CHF 21,921-71 22,363-72 22,075-71
 GBP 34,029-17 34,577-17 34,269-17
 SGD 16,40312 16,80112 16,51912
 THB 642-1 669-1 642-1
 MYR - 6,515-13 6,431-12
 DKK - 3,657-15 3,546-14
 HKD 2,697-1 2,751-1 2,716-1
 INR - 352-1 337-1
 KRW - 220 180
 KWD - 74,400-34 72,858-33
 NOK - 3,35723 3,25522
 RUB - 599-1 490-1
 SEK - 2,9628 2,8898

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,250 -10 21,270 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 30-09-2014

1USD = 0