Tỷ giá ngày 30-07-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,820-20 23,050-20 22,850-20
 AUD 16,53433 17,22434 16,70133
 CAD 17,96285 18,71288 18,14386
 JPY 2041 2151 2071
 EUR 26,58066 27,96370 26,84867
 CHF 24,69682 25,72885 24,94683
 GBP 31,21189 32,51493 31,52690
 CNY 3,48315 3,62916 3,51816
 SGD 16,53222 17,22323 16,69922
 THB 617-2 712-2 686-2
 MYR - 5,474-19 5,361-19
 DKK - 3,7369 3,6019
 HKD 2,8790 2,9990 2,9080
 INR - 3200 3080
 KRW 170 210 190
 KWD - 79,151-95 76,162-92
 NOK - 2,68218 2,57518
 RUB - 3131 -
 SEK - 2,74012 2,63012

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-07-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 -60 23,160 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 30-07-2021

1USD = 23,180 -38