Tỷ giá ngày 30-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,5750 16,8240 16,6750
 CAD 16,6760 17,0460 16,8280
 JPY 2120 2180 2140
 EUR 24,5310 24,8250 24,6050
 CHF 22,4960 22,9030 22,6550
 GBP 29,0690 29,5360 29,2740
 SGD 16,3370 16,6000 16,4530
 THB 6270 6530 6270
 MYR - 5,5340 5,4630
 DKK - 3,3750 3,2730
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3450 3320
 KRW - 210 200
 KWD - 76,5280 73,6360
 NOK - 2,6480 2,5670
 RUB - 3720 3040
 SEK - 2,6180 2,5530

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,295 5 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 30-07-2016

1USD = 21,862 0