Tỷ giá ngày 30-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,754-32 15,991-33 15,849-33
 CAD 16,569-14 16,937-14 16,719-14
 JPY 173-1 176-1 175-1
 EUR 23,763-130 24,048-132 23,834-130
 CHF 22,220-138 22,577-140 22,377-139
 GBP 33,67232 34,21333 33,90933
 SGD 15,675-87 15,991-89 15,786-88
 THB 609-3 634-3 609-3
 MYR - 5,757-3 5,683-3
 DKK - 3,260-17 3,161-17
 HKD 2,7780 2,8340 2,7970
 INR - 3480 3340
 KRW - 190 190
 KWD - 73,168-48 70,940-47
 NOK - 2,72421 2,64120
 RUB - 4093 3573
 SEK - 2,565-1 2,502-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,895 5 21,915 5

Tỷ giá trung tâm ngày 30-07-2015

1USD = 0