Tỷ giá ngày 30-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,59259 16,84260 16,69259
 CAD 17,334-107 17,718-109 17,491-108
 JPY 1761 1791 1781
 EUR 24,188116 24,478117 24,261116
 CHF 23,179151 23,552153 23,343152
 GBP 33,90829 34,45329 34,14729
 SGD 15,99431 16,31631 16,10731
 THB 6331 6591 6331
 MYR - 5,8101 5,7361
 DKK - 3,31816 3,21716
 HKD 2,776-1 2,832-1 2,796-1
 INR - 3490 3350
 KRW - 200 200
 KWD - 73,36956 71,13554
 NOK - 2,808-10 2,722-10
 RUB - 436-3 380-3
 SEK - 2,67818 2,61318

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,830 0 21,860 0

Tỷ giá trung tâm ngày 30-06-2015

1USD = 0