Tỷ giá ngày 30-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,5620 16,8110 16,6620
 CAD 17,3030 17,6870 17,4600
 JPY 1740 1770 1760
 EUR 23,7360 24,0200 23,8070
 CHF 22,8920 23,2590 23,0530
 GBP 33,0750 33,6070 33,3090
 SGD 15,9850 16,3070 16,0970
 THB 6340 6610 6340
 MYR - 6,0270 5,9500
 DKK - 3,2570 3,1580
 HKD 2,7760 2,8320 2,7960
 INR - 3490 3350
 KRW - 200 200
 KWD - 73,2230 70,9940
 NOK - 2,8440 2,7580
 RUB - 4610 3770
 SEK - 2,6120 2,5480

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,850 -10 21,870 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 30-05-2015

1USD = 0