Tỷ giá ngày 30-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2500 22,3200 22,2500
 AUD 16,8810 17,1340 16,9830
 CAD 17,5360 17,9250 17,6950
 JPY 2050 2090 2080
 EUR 25,2260 25,5280 25,3020
 CHF 22,9210 23,2880 23,0820
 GBP 32,2780 32,7960 32,5050
 SGD 16,3830 16,7120 16,4980
 THB 6260 6520 6260
 MYR - 5,7380 5,6640
 DKK - 3,4680 3,3630
 HKD 2,8350 2,8920 2,8550
 INR - 3480 3340
 KRW - 210 200
 KWD - 76,8250 73,9210
 NOK - 2,7930 2,7080
 RUB - 3850 3150
 SEK - 2,8080 2,7390

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 30-04-2016

1USD = 21,842 0