Tỷ giá ngày 30-03-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,6000 24,9700 24,6300
 AUD 15,7280 16,3980 15,8870
 CAD 17,8390 18,5980 18,0190
 JPY 1590 1680 1610
 EUR 26,0200 27,4480 26,2830
 CHF 26,8050 27,9450 27,0750
 GBP 30,4900 31,7880 30,7980
 CNY 3,3620 3,5060 3,3960
 SGD 17,9180 18,6800 18,0990
 THB 6020 6940 6690
 MYR - 5,3120 5,1980
 DKK - 3,6490 3,5150
 HKD 3,0890 3,2200 3,1200
 INR - 3090 2970
 KRW 160 190 180
 KWD - 83,6430 80,4250
 NOK - 2,3310 2,2360
 RUB - 2560 -
 SEK - 2,3630 2,2660

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-03-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,390 -25 25,470 -25

Tỷ giá trung tâm ngày 30-03-2024

1USD = 24,003 0