Tỷ giá ngày 30-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,51520 21,57520 21,51520
 AUD 16,406-168 16,661-170 16,505-169
 CAD 16,783-155 17,164-158 16,936-156
 JPY 1770 1810 1790
 EUR 23,13363 23,46864 23,20363
 CHF 22,04470 22,40871 22,19970
 GBP 31,59482 32,11783 31,81682
 SGD 15,433-23 15,815-24 15,542-23
 THB 6481 6751 6481
 MYR - 5,839-54 5,762-53
 DKK - 3,1758 3,0778
 HKD 2,7412 2,7972 2,7602
 INR - 3510 3370
 KRW - 220 180
 KWD - 72,888-71 70,635-69
 NOK - 2,729-4 2,645-4
 RUB - 409-5 334-4
 SEK - 2,5315 2,4685

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,600 20 21,620 20

Tỷ giá trung tâm ngày 30-03-2015

1USD = 0