Tỷ giá ngày 30-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,1650 22,2350 22,1650
 AUD 15,6370 15,8760 15,7320
 CAD 15,6270 15,9770 15,7690
 JPY 1810 1850 1830
 EUR 23,9960 24,2890 24,0680
 CHF 21,5480 21,8990 21,7000
 GBP 31,5150 32,0280 31,7370
 SGD 15,4120 15,7260 15,5200
 THB 6090 6350 6090
 MYR - 5,4110 5,3410
 DKK - 3,2920 3,1910
 HKD 2,8120 2,8690 2,8320
 INR - 3340 3210
 KRW - 200 180
 KWD - 74,2860 72,0090
 NOK - 2,6170 2,5360
 RUB - 3280 2680
 SEK - 2,6390 2,5740

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,390 10 22,420 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 30-01-2016

1USD = 21,881 0