Tỷ giá ngày 30-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,315-5 21,365-15 21,315-5
 AUD 16,347-333 16,594-338 16,446-335
 CAD 16,601-192 16,970-197 16,752-194
 JPY 1790 1820 1810
 EUR 24,041124 24,330126 24,113125
 CHF 22,883-318 23,251-323 23,044-320
 GBP 31,807-158 32,319-161 32,032-160
 SGD 15,531-4 15,908-4 15,641-4
 THB 639-3 665-3 639-3
 MYR - 5,9174 5,8414
 DKK - 3,30618 3,20517
 HKD 2,715-1 2,770-1 2,735-1
 INR - 352-3 338-3
 KRW - 220 180
 KWD - 73,483-10 71,244-9
 NOK - 2,78212 2,69811
 RUB - 335-14 274-11
 SEK - 2,6168 2,5528

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,400 0 21,420 0

Tỷ giá trung tâm ngày 30-01-2015

1USD = 0