Tỷ giá ngày 29-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,440-20 22,510-20 22,440-20
 AUD 16,17817 16,42113 16,27617
 CAD 15,936-51 16,289-56 16,081-51
 JPY 1840 1880 1860
 EUR 24,49616 24,79011 24,57016
 CHF 22,5127 22,8732 22,6707
 GBP 33,108-74 33,639-83 33,341-74
 SGD 15,731-48 16,048-52 15,842-48
 THB 610-1 636-1 610-1
 MYR - 5,2734 5,2055
 DKK - 3,3613 3,2583
 HKD 2,861-2 2,919-3 2,881-2
 INR - 346-2 332-1
 KRW - 190 190
 KWD - 75,288-84 72,998-65
 NOK - 2,6321 2,5522
 RUB - 344-9 300-8
 SEK - 2,72916 2,66216

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,660 0 22,680 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 29-12-2015

1USD = 0