Tỷ giá ngày 29-11-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,015-35 24,385-35 24,045-35
 AUD 15,66241 16,32943 15,82042
 CAD 17,41626 18,15827 17,59226
 JPY 1601 1691 1611
 EUR 25,94697 27,371103 26,20898
 CHF 26,92174 28,06878 27,19375
 GBP 29,983172 31,260179 30,286173
 CNY 3,3309 3,4729 3,3639
 SGD 17,74657 18,50259 17,92657
 THB 6162 7113 6853
 MYR - 5,26920 5,15619
 DKK - 3,64214 3,50714
 HKD 3,027-5 3,156-5 3,057-5
 INR - 3010 2900
 KRW 160 200 180
 KWD - 81,460-91 78,322-88
 NOK - 2,3293 2,2343
 RUB - 259-1 -
 SEK - 2,39721 2,29920

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-11-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,550 -20 24,650 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 29-11-2023

1USD = 23,913 -17