Tỷ giá ngày 29-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3900 21,4050 21,3900
 AUD 18,0340 18,3060 18,1430
 CAD 18,5880 19,0010 18,7570
 JPY 1790 1820 1800
 EUR 26,4660 26,7840 26,5450
 CHF 21,8910 22,3320 22,0450
 GBP 33,2620 33,7980 33,4970
 SGD 16,1950 16,5880 16,3090
 THB 6400 6660 6400
 MYR - 6,4030 6,3210
 DKK - 3,6410 3,5300
 HKD 2,7230 2,7780 2,7430
 INR - 3540 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 74,7460 72,4690
 NOK - 3,1290 3,0340
 RUB - 4890 4000
 SEK - 2,9120 2,8400

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,440 10 21,460 10

Tỷ giá trung tâm ngày 29-11-2014

1USD = 0