Tỷ giá ngày 29-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,28010 22,36010 22,28010
 AUD 15,683-56 15,919-64 15,778-56
 CAD 16,64745 17,01639 16,79846
 JPY 182-1 186-1 184-1
 EUR 24,222-230 24,512-243 24,295-230
 CHF 22,217-149 22,574-162 22,374-150
 GBP 33,688-55 34,229-71 33,925-55
 SGD 15,705-70 16,021-79 15,816-71
 THB 614-3 640-3 614-3
 MYR - 5,238-23 5,171-21
 DKK - 3,324-33 3,223-30
 HKD 2,8422 2,8991 2,8622
 INR - 350-1 3360
 KRW - 200 190
 KWD - 74,95966 72,67897
 NOK - 2,648-27 2,567-25
 RUB - 3887 3396
 SEK - 2,645-15 2,579-14

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 10 22,330 10

Tỷ giá trung tâm ngày 29-10-2015

1USD = 0