Tỷ giá ngày 29-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,240-15 21,290-15 21,240-15
 AUD 18,661115 18,942117 18,774116
 CAD 18,769137 19,187140 18,940138
 JPY 1940 1980 1960
 EUR 26,958132 27,17325 27,040133
 CHF 22,17861 22,62663 22,33562
 GBP 33,95037 34,49638 34,18937
 SGD 16,46117 16,86117 16,57717
 THB 642-2 669-2 642-2
 MYR - 6,5493 6,4653
 DKK - 3,69810 3,58610
 HKD 2,706-1 2,760-2 2,725-2
 INR - 354-1 340-1
 KRW - 230 180
 KWD - 74,377-27 72,836-26
 NOK - 3,269-13 3,170-13
 RUB - 556-4 454-3
 SEK - 2,938-14 2,865-13

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,270 0 21,290 0

Tỷ giá trung tâm ngày 29-10-2014

1USD = 0