Tỷ giá ngày 29-09-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,64060 23,95060 23,67060
 AUD 14,966158 15,603165 15,117160
 CAD 16,89382 17,61385 17,06483
 JPY 1600 1700 1620
 EUR 22,378218 23,630231 22,604221
 CHF 23,574204 24,579213 23,812206
 GBP 25,020288 26,086300 25,273290
 CNY 3,23828 3,37729 3,27128
 SGD 16,07664 16,76166 16,23864
 THB 5502 6342 6112
 MYR - 5,182-10 5,071-10
 DKK - 3,14830 3,03229
 HKD 2,9567 3,0828 2,9867
 INR - 3011 2901
 KRW 140 170 160
 KWD - 79,531251 76,465242
 NOK - 2,23813 2,14712
 RUB - 3596 -
 SEK - 2,14417 2,05616

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-09-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,200 0 24,290 0

Tỷ giá trung tâm ngày 29-09-2022

1USD = 23,400 54