Tỷ giá ngày 29-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4505 22,5105 22,4505
 AUD 15,530-97 15,763-98 15,624-97
 CAD 16,524-81 16,890-82 16,674-81
 JPY 1851 1891 1871
 EUR 25,086108 25,387109 25,162109
 CHF 22,857152 23,224155 23,018153
 GBP 33,757-8 34,299-8 33,995-8
 SGD 15,540-14 15,852-14 15,649-14
 THB 605-4 630-4 605-4
 MYR - 5,079-76 5,014-75
 DKK - 3,44114 3,33714
 HKD 2,8621 2,9191 2,8821
 INR - 3481 3341
 KRW - 190 190
 KWD - 75,579-33 73,280-32
 NOK - 2,6810 2,6000
 RUB - 378-4 330-4
 SEK - 2,701-9 2,634-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,510 -40 22,540 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 29-09-2015

1USD = 0