Tỷ giá ngày 29-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4300 22,4900 22,4300
 AUD 15,9380 16,1780 16,0350
 CAD 16,7500 17,1220 16,9020
 JPY 1830 1860 1850
 EUR 25,1220 25,4230 25,1980
 CHF 23,0720 23,4420 23,2340
 GBP 34,2290 34,7780 34,4700
 SGD 15,8150 16,1330 15,9260
 THB 6150 6400 6150
 MYR - 5,3950 5,3260
 DKK - 3,4450 3,3400
 HKD 2,8590 2,9170 2,8790
 INR - 3470 3330
 KRW - 190 190
 KWD - 75,5120 73,2150
 NOK - 2,7590 2,6750
 RUB - 3780 3300
 SEK - 2,6900 2,6230

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,670 -50 22,730 -90

Tỷ giá trung tâm ngày 29-08-2015

1USD = 0