Tỷ giá ngày 29-08-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1700 21,2200 21,1700
 AUD 19,6200 19,9160 19,7390
 CAD 19,2210 19,6480 19,3950
 JPY 2010 2050 2030
 EUR 27,7260 28,0600 27,8100
 CHF 22,8480 23,3090 23,0090
 GBP 34,7400 35,2990 34,9840
 SGD 16,7110 17,1160 16,8280
 THB 6510 6780 6510
 MYR - 6,7580 6,6710
 DKK - 3,8080 3,6920
 HKD 2,6980 2,7520 2,7170
 INR - 3580 3430
 KRW - 230 190
 KWD - 75,2960 73,7350
 NOK - 3,4840 3,3770
 RUB - 6410 5240
 SEK - 3,0800 3,0040

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-08-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,200 0 21,220 0

Tỷ giá trung tâm ngày 29-08-2014

1USD = 0