Tỷ giá ngày 29-07-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,840-25 23,070-25 22,870-25
 AUD 16,50140 17,19042 16,66841
 CAD 17,87755 18,62457 18,05855
 JPY 2040 2150 2060
 EUR 26,51456 27,89359 26,78157
 CHF 24,615113 25,643118 24,863114
 GBP 31,12136 32,42137 31,43636
 CNY 3,4674 3,6134 3,5024
 SGD 16,51028 17,20029 16,67728
 THB 6191 7131 6881
 MYR - 5,4934 5,3794
 DKK - 3,7278 3,5928
 HKD 2,879-1 2,999-1 2,908-1
 INR - 3200 3080
 KRW 170 210 190
 KWD - 79,246-113 76,253-108
 NOK - 2,66426 2,55725
 RUB - 3120 -
 SEK - 2,72811 2,61910

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-07-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 -60 23,160 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 29-07-2021

1USD = 23,180 -38