Tỷ giá ngày 29-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,575-73 16,824-74 16,675-73
 CAD 16,676-55 17,046-56 16,828-55
 JPY 2122 2184 2142
 EUR 24,531-60 24,825-60 24,605-60
 CHF 22,49685 22,90386 22,65585
 GBP 29,069-60 29,536-60 29,274-60
 SGD 16,3370 16,6000 16,4530
 THB 6270 6530 6270
 MYR - 5,534-15 5,463-15
 DKK - 3,375-8 3,273-8
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3450 3320
 KRW - 210 200
 KWD - 76,52851 73,63649
 NOK - 2,648-18 2,567-18
 RUB - 372-3 304-3
 SEK - 2,618-14 2,553-14

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,295 5 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 29-07-2016

1USD = 21,862 -19