Tỷ giá ngày 29-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,786-19 16,024-20 15,882-20
 CAD 16,58360 16,95161 16,73460
 JPY 1740 1770 1760
 EUR 23,893-74 24,179-75 23,965-74
 CHF 22,358-37 22,717-38 22,516-37
 GBP 33,640-26 34,180-26 33,877-26
 SGD 15,7621 16,0801 15,8731
 THB 612-1 638-1 612-1
 MYR - 5,7600 5,6860
 DKK - 3,278-10 3,178-9
 HKD 2,7780 2,8340 2,7970
 INR - 3490 3350
 KRW - 190 190
 KWD - 73,2160 70,9870
 NOK - 2,703-11 2,621-11
 RUB - 4061 3551
 SEK - 2,566-23 2,503-23

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,895 5 21,915 5

Tỷ giá trung tâm ngày 29-07-2015

1USD = 0