Tỷ giá ngày 29-06-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2755 22,3455 22,2755
 AUD 16,37254 16,61854 16,47154
 CAD 16,8996 17,2746 17,0536
 JPY 215-1 219-1 217-1
 EUR 24,52651 24,81951 24,60051
 CHF 22,493-34 22,900-34 22,652-34
 GBP 29,578218 30,053222 29,787220
 SGD 16,350104 16,612105 16,465104
 THB 6222 6482 6222
 MYR - 5,55565 5,48464
 DKK - 3,3757 3,2726
 HKD 2,8381 2,8951 2,8581
 INR - 3421 3291
 KRW - 200 190
 KWD - 76,68185 73,78382
 NOK - 2,67618 2,59517
 RUB - 3865 3154
 SEK - 2,654-3 2,589-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 -30 22,320 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 29-06-2016

1USD = 21,888 22