Tỷ giá ngày 29-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,533-97 16,782-99 16,633-98
 CAD 17,44044 17,82845 17,59944
 JPY 1751 1781 1771
 EUR 24,072-199 24,361-202 24,145-200
 CHF 23,029-104 23,399-105 23,191-104
 GBP 33,879-99 34,423-101 34,118-100
 SGD 15,963-34 16,285-35 16,076-35
 THB 632-1 659-1 632-1
 MYR - 5,809-22 5,735-22
 DKK - 3,302-28 3,202-27
 HKD 2,7770 2,8330 2,7970
 INR - 349-1 335-1
 KRW - 190 190
 KWD - 73,313-24 71,081-24
 NOK - 2,818-28 2,732-28
 RUB - 439-2 383-2
 SEK - 2,660-18 2,595-17

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,830 5 21,860 10

Tỷ giá trung tâm ngày 29-06-2015

1USD = 0