Tỷ giá ngày 29-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3500 22,4200 22,3500
 AUD 15,9910 16,2310 16,0870
 CAD 16,9680 17,3440 17,1220
 JPY 2010 2050 2030
 EUR 24,8570 25,1550 24,9320
 CHF 22,3700 22,7290 22,5270
 GBP 32,4540 32,9740 32,6820
 SGD 16,0740 16,3980 16,1880
 THB 6160 6420 6160
 MYR - 5,5290 5,4580
 DKK - 3,4210 3,3170
 HKD 2,8450 2,9020 2,8650
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 76,9130 74,0070
 NOK - 2,7490 2,6650
 RUB - 3780 3090
 SEK - 2,7390 2,6710

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,370 20 22,390 30

Tỷ giá trung tâm ngày 29-05-2016

1USD = 21,915 0