Tỷ giá ngày 29-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,562-77 16,811-78 16,662-78
 CAD 17,30336 17,68737 17,46037
 JPY 1740 1770 1760
 EUR 23,73649 24,02049 23,80749
 CHF 22,89294 23,25995 23,05395
 GBP 33,075-79 33,607-80 33,309-79
 SGD 15,9859 16,30710 16,0979
 THB 6340 6610 6340
 MYR - 6,027-15 5,950-14
 DKK - 3,2575 3,1585
 HKD 2,776-1 2,832-1 2,796-1
 INR - 3490 3350
 KRW - 200 200
 KWD - 73,22356 70,99454
 NOK - 2,844-21 2,758-21
 RUB - 461-6 377-5
 SEK - 2,6125 2,5485

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,850 -10 21,870 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 29-05-2015

1USD = 0