Tỷ giá ngày 29-04-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9300 23,1400 22,9600
 AUD 17,527106 18,259110 17,704107
 CAD 18,267162 19,030169 18,452164
 JPY 2061 2171 2081
 EUR 27,121121 28,538127 27,395122
 CHF 24,728165 25,761172 24,977167
 GBP 31,349142 32,658147 31,666143
 CNY 3,4873 3,6333 3,5223
 SGD 16,96831 17,67732 17,13931
 THB 6502 7502 7232
 MYR - 5,681-1 5,564-1
 DKK - 3,83317 3,69417
 HKD 2,8950 3,0160 2,9240
 INR - 3210 3090
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,443-26 76,443-25
 NOK - 2,87939 2,76437
 RUB - 3092 -
 SEK - 2,82415 2,71114

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-04-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,600 -130 23,680 -150

Tỷ giá trung tâm ngày 29-04-2021

1USD = 23,217 59