Tỷ giá ngày 29-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,5700 21,6300 21,5700
 AUD 16,6450 17,0370 16,7460
 CAD 17,4160 17,9520 17,5740
 JPY 1780 1830 1800
 EUR 23,1560 23,6300 23,2260
 CHF 22,2550 22,8020 22,4120
 GBP 32,2020 32,9940 32,4290
 SGD 15,9340 16,3910 16,0460
 THB 6450 6780 6450
 MYR - 6,1230 5,9940
 DKK - 3,2030 3,0800
 HKD 2,7380 2,8170 2,7580
 INR - 3480 3310
 KRW - 200 200
 KWD - 72,9000 70,0940
 NOK - 2,8340 2,7250
 RUB - 4690 3800
 SEK - 2,5490 2,4650

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,640 10 21,660 20

Tỷ giá trung tâm ngày 29-04-2015

1USD = 0