Tỷ giá ngày 29-03-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,60020 24,97020 24,63020
 AUD 15,72868 16,39871 15,88769
 CAD 17,83996 18,598100 18,01997
 JPY 1590 1680 1610
 EUR 26,0202 27,4482 26,2832
 CHF 26,805128 27,945134 27,075129
 GBP 30,49099 31,788104 30,798100
 CNY 3,3625 3,5065 3,3965
 SGD 17,91846 18,68048 18,09947
 THB 6022 6942 6692
 MYR - 5,31216 5,19815
 DKK - 3,649-1 3,515-1
 HKD 3,0892 3,2202 3,1202
 INR - 3090 2970
 KRW 160 190 180
 KWD - 83,64367 80,42565
 NOK - 2,331-1 2,236-1
 RUB - 2560 -
 SEK - 2,363-2 2,266-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-03-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,390 -25 25,470 -25

Tỷ giá trung tâm ngày 29-03-2024

1USD = 24,003 0