Tỷ giá ngày 29-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,275-5 22,335-5 22,275-5
 AUD 16,599-38 16,852-35 16,699-39
 CAD 16,62620 16,99824 16,77720
 JPY 1930 1970 1950
 EUR 24,75224 25,05430 24,82624
 CHF 22,61618 22,98423 22,77618
 GBP 31,387127 31,897136 31,608128
 SGD 16,073-6 16,400-2 16,186-6
 THB 617-2 643-1 617-2
 MYR - 5,61413 5,54111
 DKK - 3,4004 3,2954
 HKD 2,837-1 2,8950 2,857-1
 INR - 3480 3340
 KRW - 200 190
 KWD - 76,563-43 73,653-57
 NOK - 2,6792 2,5971
 RUB - 361-5 295-4
 SEK - 2,7295 2,6614

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 29-03-2016

1USD = 21,889 10