Tỷ giá ngày 29-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,4950 21,5550 21,4950
 AUD 16,5740 16,8310 16,6740
 CAD 16,9380 17,3220 17,0920
 JPY 1780 1810 1790
 EUR 23,0700 23,4040 23,1390
 CHF 21,9740 22,3370 22,1290
 GBP 31,5120 32,0340 31,7340
 SGD 15,4560 15,8380 15,5650
 THB 6470 6750 6470
 MYR - 5,8930 5,8150
 DKK - 3,1670 3,0690
 HKD 2,7390 2,7960 2,7580
 INR - 3510 3370
 KRW - 220 180
 KWD - 72,9590 70,7040
 NOK - 2,7330 2,6480
 RUB - 4140 3380
 SEK - 2,5260 2,4620

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,580 -30 21,600 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 29-03-2015

1USD = 0