Tỷ giá ngày 29-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,165-50 22,235-50 22,165-50
 AUD 15,63764 15,87668 15,73264
 CAD 15,62762 15,97767 15,76962
 JPY 181-4 185-4 183-4
 EUR 23,996-111 24,289-107 24,068-112
 CHF 21,548-134 21,899-131 21,700-135
 GBP 31,515140 32,028150 31,737141
 SGD 15,41213 15,72617 15,52013
 THB 6091 6351 6091
 MYR - 5,41192 5,34190
 DKK - 3,292-14 3,191-15
 HKD 2,812-6 2,869-5 2,832-6
 INR - 3340 3210
 KRW - 200 180
 KWD - 74,286-224 72,009-234
 NOK - 2,6172 2,5361
 RUB - 3286 2685
 SEK - 2,639-11 2,574-11

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,390 10 22,420 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 29-01-2016

1USD = 21,881 -5